Dank voor uw steun
aan de Diaconale Adventsactie 2010!

Het thema van de jaarlijkse Diaconale Advenstactie 2010 was "We blijven appelboompjes planten". U hebt op een geweldige manier meegeplant! Halverwege januari hadden wij via onze bankrekening al 125 giften met een totaalbedrag van € 4.000 ontvangen voor het diaconale werk van onze gemeente, en uiteraard gaven ook velen hun giften via de collecten in de kerkdiensten tijdens de Adventsperiode.

Iedereen die via deze actie het diaconale werk steunde: hartelijk bedankt voor uw ‘mededeelzaamheid’. Oeps… in de kerstdrukte vergeten om over te maken, of de accceptgirokaart gelijk met de kerstboom weggegooid? Uw giften zijn nog steeds welkom op bankrekening 22.37.48.730, ten name van Penningmeester Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam, o.v.v. Adventsactie 1010.

Lees verder voor meer informatie over de projecten die dit jaar centraal stonden tijdens de Diaconale Adventsactie.