Lutherse wake cellencomplex Schiphol-Oost

Op 8 maart jl. was de Lutherse Gemeente aan de beurt om de wake bij het cellencomplex op Schiphol-Oost te organiseren. Doel van de wakes is om stil te staan bij de vele vreemdelingen die gevangen zitten op Schiphol-Oost, niet omdat ze iets crimineels gedaan hebben, maar omdat ze geen geldige verblijfspapieren hebben. Ook al is er tijdens de wakes geen direct contact met de vreemdelingen, de wakes fungeren wel als een teken van verbondenheid met de mensen binnen de muren.

Ongeveer 40 mensen namen deel aan de wake op 8 maart. Ds. Ilona Fritz (Zuidoost) leidde de dienst. Er werd onder meer gemediteerd over Mattheus 25: 28 ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren’.
In de voorbeden – bij elke intentie werd een bloem in het hekwerk geplaatst - werd gebeden voor de gedetineerden, voor de justitiepastores, maar ook voor de bewakers. Aan het eind werden de bloemen voor de gedetineerden door jongeren van de Lutherse gemeenschap binnen gebracht.

Het cellencomplex op Schiphol-Oost

(Foto: Sjaak Tensen)

Met Pasen wordt er vanuit de kerken in Amstelveen en Amsterdam (deze keer de Oude Lutherse Kerk en de Paaskerk) een Paasgroet gebracht voor alle gedetineerde vreemdelingen op Schiphol-Oost.

Meer informatie over de wakes op www.schipholwakes.nl