2 juli 1909 - 2 juli 2009: 100 jaar Lutherhof

Op 2 juli 2009 is met een groot aantal genodigden op feestelijke wijze het honderdjarig bestaan van de Lutherhof gevierd.

Het is een zonnige en zeer warme dag. Op het Staringplein is aan de vlaggen en het spandoek al te zien dat het feest is. Vanaf 17.00 uur komen de genodigden binnen in de hal die met bloemstukken is versierd. Mensen begroeten elkaar, krijgen een drankje aangereikt, lopen door naar de binnenplaats en werpen bewonderende blikken naar de tuin die op zijn mooist is.

Om 17.30 uur gaat iedereen richting bestuurskamer, waar het officiële gedeelte plaats vindt. Wilmar Hassoldt, voorzitter van de Lutherhof, heet iedereen van harte welkom. Hij memoreert dat de missie van de hof na honderd jaar nog onveranderd is, namelijk het bieden van een beschermde woonomgeving. Dan is het moment aangebroken dat het boek 'Schuiling gezocht' wordt gepresenteerd. Alleen al de compositie van foto en tekst op de voorkant is indrukwekkend. De eerste exemplaren worden aangeboden aan Gert-Jan de Mooij, penningmeester van de diaconie, An van der Sluis, voorzitter van de kerkenraad en aan Bouwe Olij, stadsdeelvoorzitter van Oud-West. Vervolgens worden auteur Arno Fafié, fotografe Anna Johannes en vormgever Joke Slootheer bedankt voor hun grote inzet.


Het boek "Schuiling gezocht'

In de bestuurskamer van "De Lutherhof" biedt Wilmar Hassoldt het boek
'Schuiling gezocht' aan aan Gert-Jan de Mooij.
Foto: mw. E.E. Aarsen.

Arno Fafié neemt zijn gehoor ruim 110 jaar mee terug in de tijd en vertelt over de voorgeschiedenis met als uiteindelijk resultaat de hof aan het Staringplein.
Behalve de publicatie van het boek is er voor dit jubileum ook een zilveren gedenkpenning geslagen bij de Nederlandse Munt. Harry Donga, die de laatste hand legt aan een boek over Lutherse penningen en Paul Toorenburgh, die de Luthercollectie vertegenwoordigt, krijgen de eerste exemplaren aangeboden. Na toespraken met felicitaties van de heer Grobbe (oud-voorzitter van de Lutherhof) en de heer van den Briel (voorzitter van het Landelijk Hofjesberaad) begeeft het gezelschap zich te voet naar het Melkhuisje in het Vondelpark, waar het terras gereserveerd is voor de voortzetting van het eeuwfeest.
In een ongedwongen sfeer - aan de overkant van het water zitten groepjes mensen in het gras - raken de gasten met elkaar in gesprek. Het is hun aan te zien dat zij genieten van het samengaan van het heerlijke buffet, de idyllische plek, de inmiddels aangename temperatuur en de onderlinge conversatie.

Als iedere genodigde tot besluit het gedenkboek als cadeau in ontvangst mag nemen, is het feest voor deze dag compleet.

Feest in de tuin van de Lutherhof

Feest in de tuin van de Lutherhof
Tussen de toespraken door is het goed toeven in de tuin van de Lutherhof.

Op zaterdag 4 juli is de Lutherhof te bezichtigen voor belangstellenden. Er hangt al dagenlang een spandoek boven de ingang waarop het open huis wordt aangekondigd.

Veel Lutherse kerkbladen in het land hebben erover bericht. De huis-aan-huisbladen maken er melding van en ‘OudWest Nu’, de stadsdeelkrant, geeft het programma weer en besluit met de wens: ‘Wij hopen natuurlijk op mooi weer, een grote belangstelling en een hoge opkomst’.

Deze wens is in alle opzichten uitgekomen, want als om 12.00 uur de poort opengaat, stromen de eerste mensen binnen. De belangstellenden zijn Lutheranen her en der uit Nederland vandaan en veel buurtbewoners. Gelukkig komen zij mooi verspreid over de middag, zodat er steeds opnieuw aan groepen van ongeveer tien personen een rondleiding gegeven kan worden. Arno Fafié, schrijver van het gedenkboek en enkele bestuursleden hebben het er druk mee. De verbazing is soms van de gezichten af te lezen: zo’n prachtige binnenplaats achter die nogal strakke gevel. ‘Ik woon al veertig jaar in deze buurt en nu mag ik eindelijk naar binnen: ik ben blij’, schrijft een buurtbewoner in het gastenboek.


Buurtbewoners zijn welkom op de open dag.

Er is voor iedereen iets te eten en te drinken en men gaat er ook rustig voor zitten. De Lutherhof is een plek om te vertoeven, niet om snel in en uit te lopen. De door de regen van de vorige dag opgefriste tuin ligt er schitterend bij in de volle zon. Zo omgeven door galerijen met bogen waan je je in mediterrane regionen. De muziek van het bandje verhoogt de feestvreugde. Johnny Garcia Chamorro, een schilder uit Nicaragua, schildert een portret van Maarten Luther.

Portret van Maarten Luther.
Johnny Garcia Chamorro uit Nicaragua schildert een portret van Maarten Luther.

Om 14.30 uur overhandigt stadsdeelvoorzitter Bouwe Olij een cheque van 5000 Euro aan Wilmar Hassoldt, voorzitter van het bestuur van de Lutherhof. Het geld is bestemd voor de restauratie van het torentje en de glas in lood ramen in het centrale trappenhuis. Deze bijdrage onderstreept het belang dat het stadsdeel ziet in de bijzondere woonvorm die de Lutherhof biedt, en in het onderhoud van dit rijksmonument.

Maaltijd voor de bewoners
Tot slot van alle feestelijkheden is er een gezamelijke bewonersmaaltijd.

Het aantal bezoekers heeft alle verwachtingen overtroffen: meer dan 500 mensen zijn er deze middag op af gekomen. Voor wie het open huis gemist heeft (of nog een keer wil komen kijken): op zaterdag 12 september (Open Monumentendagen) is de Lutherhof te bezichtigen van 10.00 tot 15.00 uur. U vindt De Lutherhof op Staringplein nr. 9, te bereiken met tramlijn 1, halte Jan Pieter Heijestraat.