'Diaconie? Bestaat dat nog?'

Per 1 november 2008 begon Sofia Nap als diaconaal bezoekwerker bij het project Kopje Thee +, in voornamelijk het stadsdeel Zuideramstel. Onderstaand haar eerste indrukken:

De start van een nieuwe baan staat meestal, en dus ook in mijn geval, in het teken van kennismaking.  Heel veel mensen heb ik ontmoet, in huiskamers, in de kerk, op straat. In eerste instantie mensen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij de Maarten Luther Kerk in de Dintelstraat. Wat een levensverhalen!
Ook heb ik kennisgemaakt met religieuze organisaties, welzijnsorganisaties en scholen die als doel hebben de sociale samenhang in de buurt te bevorderen. We hebben gesproken over wat we hierin voor elkaar kunnen betekenen. En hier en daar hebben we al concrete activiteiten ondernomen, bijvoorbeeld in de organisatie van het Winterfeest in de Maarten Luther Kerk, waarbij ROC ASA, locatie Dongestraat, zowel offerfeest als kerstfeest vierde. En de buurt was uitgenodigd!
Daarnaast is het mooi om te zien dat via via allerlei mensen de weg naar de Diaconie weten te vinden. Voor concrete hulp en een luisterend oor; voor henzelf, of voor iemand anders.

Een tijdje geleden belde ik namens een buurtbewoner naar een organisatie. Ik  noemde mijn naam, en vertelde dat ik bij de Lutherse Diaconie werk. ‘Diaconie, bestaat dat nog?’ was de reactie van de mevrouw die ik aan de lijn kreeg. Zij kende de Diaconie nog van vroeger, van de ziekenhuizen, van de diaconessen.
En of de Diaconie nog bestaat! In vorm een tikje anders dan vroeger, maar in de korte tijd dat ik nu aan het werk ben is er in essentie nauwelijks iets veranderd. Ik houd u graag op de hoogte van mijn diaconale belevenissen.

Sofia Nap.