Vanuit Gaza klinkt:
‘Pray for us… Pray for peace…’

De Diaconie steunt Gaza Cultural Centers (GCC), een educatief centrum voor jongeren. Midden in strijd en lijden wordt er hoop op een betere toekomst levend gehouden. Van onze partner in Gaza ontvingen we in de afgelopen dagen kreten van ontreddering en wanhoop.

“Elke bom, ongeacht waar deze vandaan komt, de zee, de lucht of de grond, laat onze huizen schudden, onze lichamen sidderen, onze kinderen huilen en confronteren ons als ouders met het feit dat ze de angst niet kunnen ontvluchten” zo schrijft de directeur die afsluit met een oproep om voor hen te bidden.

Vanuit de Lutherse gemeenschap hebben we via email tekens van meeleven gestuurd. Ook wordt er in kerkdiensten gebeden voor recht en vrede. De algemeen secretaris ds. Ishmael Noko van de Lutherse Wereld Federatie bericht ‘geschokt te zijn door de dood en vernietiging verzoorzaakt door het voortdurend en escalerend conflict in de Gaza-strook’ en roept in een verklaring op om te werken aan en te bidden voor vrede. Zie voor de hele verklaring www.lutheranworld.org. Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland stuurde een brief aan de leiders van de Palestijnse christenen. Deze brief is te lezen op www.pkn.nl

Kerken wereldwijd zetten zich op verschillende manieren in voor het Midden-Oosten: via noodhulp aan de slachtoffers, via steun aan organisaties van Palestijnen en Israëliërs die strijden tegen geweld en voor menselijke waardigheid, recht en vrede, via structurele opbouwprojecten (zoals GCC). Inzet is vrede voor zowel Palestijnen als Israëli’s en de tot-stand-koming van een twee-statenoplossing.

Voor meer informatie over Gaza Cultural Centers zie GCC