Jongeren in beweging

De Diaconie steunt dit jaar 3 stageplaatsen van het (Internationaal) Diaconaal Jaar in Amsterdam. Jongeren kunnen via dit project een tussenstap maken, praktische ervaring opdoen in sociaal werk van de kerk, leren leven in een gemeenschap met andere jongeren en zo werken aan hun ontwikkeling. We vroegen Anne-Sophie Weichelt uit Duitsland om iets te vertellen over haar ervaringen op Oudezijds 100 –oecumenische leefgemeenschap op de Wallen.

´Als ik in Duitsland ben en iemand mij naar Oudezijds 100 vraagt, begin ik enthousiast te praten. Hier in de gemeenschap heb ik een plek gevonden waar ik mij thuis voel en steeds nieuwe dingen kan leren.
Toen ik begin september naar Nederland kwam, dacht ik dat het een zwaar jaar voor mij zou worden, omdat het project helemaal anders was dan ik me had voorgesteld. Tijdens de eerste weken heb ik alles wat bij Oudezijds 100 hoort gezien. Ik kreeg de kans om mee te beslissen over mijn werkrooster en zelf te kiezen welk werk ik verder wilde doen. Binnen de gemeenschap die als een grote familie voor mij is, heb ik een vaste plek gevonden. Ik voel mij zowel een grote zus (van de kleine kinderen) als ook sterk verbonden met de communiteitsleden.
Door het jaar heen ben ik gaan beseffen dat ik helemaal niets van de traditie van dit Duitse buurland weet. St. Maarten heb ik op een nieuwe manier gevierd. Ik ben zwarte Piet op een school geweest en heb er de glimmende gezichten van de kinderen gezien. De flair van Friesland heeft mij een gevoel van thuis zijn gegeven en een andere kant van Nederland laten zien. Ik heb nu veel meer kennis van religieuze feestdagen en tradities geleerd. Ik vast nu, iets wat ik in Duitsland nooit gedaan had. Ik ga vaker naar een kerkdienst, omdat ik hier de mogelijkheid en de tijd heb. Hier zijn mensen die veel over geloof en God weten, die kan ik alles vragen. Thuis heb ik geen antwoorden gekregen. Mijn familie gelooft namelijk niet in God, ik wel.

Op Oudezijds 100 kan ik met kinderen werken, nieuwe vrienden maken en mijzelf opnieuw ontmoeten. Ik ben hier zelfstandiger geworden. Ik heb mijn toekomstplannen kunnen overdenken en weet nu zeker wat ik wil.
Bijna elke week zijn er momenten die ik wil vasthouden omdat ze mij vreugde en kracht geven. Zoals bij de crèche als wij met de kinderen naar de bibliotheek gaan en wij hand in hand over straat lopen of als ik 's morgens de Eetzaal binnenkom en een klein meisje prompt zegt dat ik naast haar moet zitten. Ook als ik met mensen uit een ander land samen kan koken en wij daarbij dansen, gewoon omdat we vrolijk zijn.

Ik voel mij hier opgenomen in de gemeenschap en ben dankbaar dat ik precies hier in dit project ben omdat het de perfecte plek voor mij is. Toch merk ik dat ik weinig contact met de andere vrijwilligers heb. Met een paar werk ik samen aan Blikveld, een jeugdpagina van Horizon. Bij hen ben ik elke twee weken, ik weet hoe zij leven en wonen. Ik vind het wel jammer, dat sommigen van hen nooit bij mij of op Oudezijds 100 geweest zijn. Je leert Oudezijds100 namelijk pas een beetje begrijpen als je écht interesse toont in hoe het leven daar is en je er zelf bent geweest.

Tenslotte kan ik zeggen dat ik hier niet alleen een taal heb geleerd, maar ook levenservaring heb opgedaan. Ik heb ontdekt dat mijn buurland niet altijd alleen uit cliché’s bestaat en veel meer is dan kaas en tulpen.´

Meer informatie over het werk van Oudezijds100 op www.oudezijds100.nl. De Diaconie nodigt jongeren uit om ook een diaconaal jaar te overwegen. Dat kan zowel in Nederland als in het buitenland. En naast het diaconaal jaar zijn er ook korterdurende diaconale werkprojecten. Lees meer op www.togetthere.nl