'Kwartier’ maken voor psychiatrische patiënten

‘Waar denkt u aan bij het woord psychiatrie? ’ vroeg geestelijk verzorger Gerline de Jong van GGZ-instelling de Geestgronden aan de bezoekers van een thema-avond op 16 oktober in de Lutherse Johanneskapel in Amstelveen.
Reacties: ongrijpbaar, dak- en thuislozen, ver weg, borderline, muren, roken, dat kan iedereen overkomen….

In juni liep een Luthers Diaconie-team onder het motto ‘Mensen hebben mensen nodig’ mee met de Geestgrondenloop. Sponsordoel: de inrichting van een stiltecentrum in Amstelmere in Amstelveen. Tijdens de thema-avond werd door diaken Ute Braun de cheque met het door de Diaconie gesponsorde bedrag overhandigd. De werelden van mens-zijn, geloven en kerk-zijn binnen en buiten de GGZ ontmoetten elkaar deze avond. We ontdekten dat die werelden niet zo verschillend zijn als ze lijken en bespraken of de kerk buiten de GGZ ook ‘kwartiermaker’ zou kunnen zijn voor mensen in de psychiatrie die een ‘plek’ zoeken.

Een cliënte van de Geestgronden schreef onderstaande reactie, waarom een stilteruimte zo belangrijk is:
Als cliënt van de Geestgronden kun je opgenomen zijn op een afdeling of ambulant-poliklinisch behandeld worden. Met beide situaties ben ik vertrouwd. Ik spreek dan ook uit ervaring, als ik zeg, dat er in beide situaties veel op je afkomt. En je bent al zo vol in je hoofd en in je hart.
Er komen veel audiovisuele prikkels bij als je op een afdeling bent opgenomen. Maar ook in de gesprekken met je behandelaar in de polikliniek. Je bent er vol van en het vraagt al je aandacht en energie.
Je kunt naar je kamer gaan, maar de afdelingsgeluiden blijven aanwezig. En na een gesprek in de polikliniek moet je je meteen in het drukke verkeer begeven om naar huis te gaan: nòg meer prikkels.
Het mag duidelijk zijn dat ik – en ongetwijfeld velen met mij – een plaats nodig heb, waar ik tot rust kan komen. Een plaats waar het stil is, waar er ruimte komt in je hoofd en in je hart. Ruimte voor ontspanning, ruimte voor bezinning en wellicht ruimte voor een ontmoeting met God: een stilte-ruimte!
Mag ik u heel hartelijk dank zeggen voor het feit, dat u mij en andere cliënten voor middel van uw donatie die ruimte helpt te geven?
Dank u wel.