Ornamenten rusthuis Vitae Vesper Haarlem bewaard

Beeldhouwer Tjipke Visser (1876 - 1955) uit Bergen maakte in 1906 voor het Lutherse Wees- en Oudemannenhuis in Haarlem 8 ornamenten. In 1981 werd dit tehuis afgebroken. De ornamenten vinden daarna een plaats in het nieuwe tehuis Vitae Vesper. Nu zijn de stenen aan een derde leven begonnen, in de muur op het kerkplein van de Lutherse kerk Haarlem.

Het Lutherse Wees- en Oudemannenhuis in Haarlem werd op 28 januari 1906 geopend, gebouwd met geld uit de nalatenschap van Jan de Koning van de ’Oprechte Haarlemmer Olie’. Na 1961 werd de naam van het tehuis Evangelisch-Luthers Bejaardencentrum “Vitae Vesper”. In 1981 wordt het tehuis afgebroken en op 18 november 1983 wordt het nieuwe “Vitae Vesper” in gebruik genomen. In het nieuwe tehuis hebben de oude ornamenten een plaatsje gekregen in het lage tuinmuurtje aansluitend op de stoep. Behalve de tekststeen, deze kreeg een tijdelijke plek op het Lutherse hofje. Het nieuwe Vitae Vesper heeft geen lang leven gekend, want het wordt in 2015 al gesloopt.

Nu kan er geen plaats meer voor de oude ornamenten in de nieuwbouw worden gereserveerd. Toch kwam er een mooie oplossing: de Lutherse Kerk - destijds eigenaar van Vitae Vesper - wil de beelden een plek geven op het eigen terrein van de kerk aan de Witte Heerenstraat in het centrum.

Van de acht ornamenten (2 lepelaars, 2 hoofden, een groot tekstornament en 3 dierkoppen werden er echter drie gestolen: de pelikaan, de lepelaar en één van de hoofden. Eén van de ornamenten is 's nachts teruggebracht na een artikel in het Haarlems Dagblad, maar de andere twee zijn nog steeds vermist.
Het zou mooi zijn als de twee ornamenten in de toekomst nog een keer worden ontdekt.

De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) is daarom samen met de Lutherse Kerk Haarlem een sponsoractie gestart, en met behulp van de Ruigrok Stichting, de Stichting Monumentenbehoud, Stichting Maatschappelijke zorg Evangelisch Lutherse Gemeente Haarlem, de SGVH en particulieren en bewoners uit de straat is het gelukt om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Beeldhouwer Koen van Velzen uit Leusden maakte uit blokken zandsteen met behulp van de foto’s van de SGVH prachtige replica’s van de vermiste ornamenten.
Het metselbedrijf van Winfried Huigsloot sponsorde het inmetselen van alle ornamenten in de tuinmuur van de Luthers kerk.

Op 8 september 2019 onthulde de burgemeester van Haarlem Jos Wienen de laatste twee ornamenten.