Giften 2017

De Diaconie heeft eigen projecten en activiteiten, maar steunt natuurlijk ook projecten van anderen, in Amsterdam en wereldwijd. Dankzij uw giften - tijdens de collectes in de kerkdiensten, via onze bankrekening of anderszins - kon de Diaconie in 2017 tot nog toe (maart 2017) de volgende giften overmaken:

Uit resterend budget Buitenland 2016:

Voor noodhulp voor de hongersnood in Afrika: € 10.000.

Uit het Jeugdzorgbudget 2017:


In 2014 richtten we de etalage van ons Diaconaal Centruim In de Zwaan
in met diverse collectezakken, -dozen en ander materiaal.

Uit het budget Binnenland 2017: