De Diaconievergadering anno 2013

De leden van de Diaconievergadering gingen in september 2013 op de foto
in de Kringzaal van de Maarten Luhther Kerk.

U ziet van achter naar voor en van links naar rechts:

Tweede rij v.l.n.r.: dhr. Klaas de Bruijn (lid bestuur Oude Mannen- en Vrouwenhuis (OMVH) en Evangelisch-Luthers Diaconie Weeshuis (ELDW), mw. Bianca Gallant (lid DB, diaken Brandpunt Oude Lutherse Kerk), mw. Marijke Bleij en dhr. Heinz Massop (beiden diaken Brandpunt Maarten Luther Kerk), dhr. Gert-Jan de Mooij (penningmeester Diaconie, lid DB), dhr. Jeroen Stal (lid DB, voorzitter, diaken Brandpunt Augustana), mw. Meta van Schaik (lid DB, diaken Brandpunt Haarlem), mw. Anneke van Grootheest (diaken Brandpunt Haarlem). In het midden op de achterste rij ziet u dhr. Paul Rullmann, voorzitter bestuur Oude Huis OMVH.
Voorste rij v.l.n.r.: dhr. Jos Augustus (diaken Augustanakerk), dhr. Hanne Wilzing (algemeen secretaris Diaconie), dhr. André de Groot, dhr. Wilmar Hassoldt (beiden lid bestuur Lutherhof), mw. Henny Brouwer (secretaresse Diaconaal Centrum).

Op de foto ontbreken mw. Janice van der Wees, diaken Brandpunt ZuidOost, dhr. Robert Klaassen, diaken Brandpunt Johanneskapel, dhr. Co Engberts, diaken Brandpunt Oude Lutherse Kerk en mw. Barbara Heckel, diaken Brandpunt Haarlem.