Vacature Diaconaal Werker

Mensen hebben mensen nodig
De Lutherse Diaconie van Amsterdam gaat sinds 1588 voor barmhartigheid en gerechtigheid. Dichtbij in eigen stad en regio, en wereldwijd. De Diaconie investeert in gemeenschappen als dragers van duurzaam diaconaat. Centraal staat het omzien naar elkaar in kerk & buurt. In het gemeentediaconaat organiseren we dit omzien naar elkaar in en rond onze kerkgemeenschappen en ankerplaatsen zoals de lutherse hofjes.

In onze gasthuizen ‘In de Roos’ en ‘In de Waard’ wonen een vaste huisoudste en logeren steeds plm. 3 gasten (vaak vluchtelingen/migranten) die tijdelijk een plek nodig hebben. In ‘Bij Maarten’ wonen twee vaste bewoners en is er een vaste logeerplek via het project ‘Onder de pannen’ i.s.m. De Regenboog, en een noodopvangplek. Onze gasten hebben, voor zover aan de orde, professionele begeleiding van maatschappelijke instanties.

Diaconaal werker  m/v  20 uur per week


Taken
1. Gemeentediaconaat
- Ondersteunen van het gemeentediaconaat
- De organisatie van diaconale activiteiten samen met diakenen/vrijwilligers
- Aanvullend op het werk van de diakenen/vrijwilligers: adviseren bij individuele hulpvragen en het bezoeken van mensen
2. Gasthuizen ‘In de Roos’, ‘In de Waard’ en hofje ‘Bij Maarten’
- Aanspreekpunt en (waar nodig) ondersteunen van de huisoudsten, vaste bewoners en het gemeenschapsleven
- Intake nieuwe gasten en contactpersoon gedurende het verblijf en contact met de begeleidende instanties
3. Overige voorkomende diaconale werkzaamheden

Vaardigheden
- Vermogen om planmatig te werken, te analyseren en te ontwikkelen
- Communicatieve vaardigheden: medewerker kan goed luisteren, is empathisch, kan een gesprek structureren, kan naast mensen staan en tegelijk ook ‘tegenover’ zijn en is in staat om te gaan met verschillende opvattingen religieus, cultureel en maatschappelijk
- Samen kunnen werken met vrijwilligers en professionals
- Vaardig met pc, internet en sociale media.

Profiel
De medewerker kan ongedwongen omgaan met verschillende soorten mensen. Kan naast mensen staan. Kan zelfstandig werken. Nuchtere praktische instelling. Je hebt een diaconale antenne, voelt je thuis in de kerk en hebt vertrouwen in haar toekomst. Je herkent je in de Lutherse traditie: weten dat de genade voorop staat, vrolijk & vrij, geven om elkaar zonder elkaar de maat te nemen en een blik op de hele wereld. Je bent gemotiveerd om mee handen en voeten te geven aan ons beleidsplan ‘De horizon open’ https://diaconie.com/diaconaal-kader/Diaconaal_en_ander_kader.html

Opleiding en ervaring
- HBO (MWD/SPH)
- Ervaring in maatschappelijk werk c.q. persoonlijke maatschappelijke begeleiding
- Kennis van de sociale kaart van Amsterdam en regio
- Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid
Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam.

Inbedding en werkgeverschap
De medewerker maakt deel uit van een klein diaconaal team (5 personen) in het diaconaal centrum ‘In de Zwaan’ aan de Maasstraat 148 (Rivierenbuurt) in Amsterdam. Uitvoerend wordt nauw samengewerkt met de gemeentediakenen / vrijwilligers, andere ambtsdragers en collega’s van andere kerken / maatschappelijke organisaties.

De Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is de werkgever en de diaconaal werker werkt onder leiding van de algemeen secretaris van de Diaconie.

Uren, salaris en arbeidsvoorwaarden
De omvang van de vacature is 20 uur per week. Aanstelling in eerste instantie voor 1 jaar met mogelijkheid van verlenging.
Arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk medewerkers PKN. Schaal 9. Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Zie www.pkn.nl. Bereidheid en mogelijkheid om met een regelmaat te werken in de avonduren of in het weekend.

Sollicitatie
Inlichtingen bij de algemeen secretaris van de Diaconie dhr. Hanne Wilzing (tel. 020 4044708 of 06 51340442).
Sollicitaties met motivatie en c.v. z.s.m. richten aan de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente, Maasstraat 148, 1079 BK Amsterdam t.a.v. de sollicitatiecommissie. Email: h.brouwer@diaconie.com

We streven er naar de vacature per 1 juni 2019 ingevuld te hebben.

Amsterdam, 13 maart 2019.