Als een regenboog vol kleuren

Het Jaarbericht 2018 van de Diaconie is uit

Onlangs verscheen het Jaarbericht 2018 van de Lutherse Diaconie Amsterdam. We gaven het als titel mee: Als een regenboog vol kleuren.

Met dit Jaarbericht willen we graag laten zien wat onze diakenen en diaconale vrijwilligers in 2018 allemaal deden. We stuurden het per post toe aan alle leden van en betrokkenen bij de Lutherse Gemeente Amsterdam, en aan allen - mensen en organisaties - die betrokken zijn bij de Diaconie.

U kunt het jaarbericht hier digitaal lezen. En als u wilt sturen we het u natuurlijk graag per post toe. Neemt u in dat geval even contact met ons op?