Gesprek verwerking slavernijverleden

Binnen de Lutherse gemeenschap wordt al langere tijd rondom 1 juli / Keti Koti aandacht besteed aan het slavernijverleden van ons land. In 2018 deden we dat o.a. met een goed bezocht theaterstuk en een inspirerend symposium over de doorwerking van dit verleden. Hierbij werd samengewerkt met onder andere het NiNsee (kenniscentrum slavernijverleden), the Black Archives, de Evangelische Broedergemeente en de Raad van Kerken Amsterdam.

Enkele uitkomsten van het symposium waren dat er eigenlijk weinig onderzoek gedaan is naar de rol van de kerk, naar de doorwerking van het slavernijverleden in onze samenleving, en dat meer kennis over dit onderwerp zou bijdragen aan een heilzame verwerking van het verleden. De (Lutherse) kerk heeft in dit verleden jammer genoeg een grote rol gespeeld, en zou in het heden mede de verantwoordelijkheid kunnen nemen in een gezamenlijk verwerken van het slavernijverleden van ons land.

In de werkgroep die hiermee bezig is is besproken dat het gesprek rondom dit thema binnen onze eigen gemeente de eerste stap zou moeten zijn. In het kader hiervan zal er op zondag 17 maart a.s. na de kerkdienst in de Oude Lutherse Kerk een lunchgesprek zijn rond dit thema. Hierbij is ook ds. Urwin Holland van de Evangelisch-Lutherse Kerk Suriname aanwezig, die iets zal vertellen over de kerk in Suriname. En ook de lunch is Surinaams.

U bent van harte welkom, wel graag aanmelden via cerah@live.nl.

Datum: zondag 17 maart 2019
Tijd: 12.30 - 14.00 uur, inclusief lunch
Plaats: Oude Lutherse Kerk, Singel 411/hoek Spui, 1012 WX Amsterdam.