Tekens van hoop

De Diaconie zet ongeveer 25% van haar budget in voor vluchtelingen en migranten. We vangen mensen op in onze Gasthuizen In de Roos, In de Waard en de gastenwoning in de Augustanahof. We doen volop mee in Wereldhuis, Stap Verder en Stem in de Stad (Haarlem) waar vreemdelingen terecht kunnen voor sociaal, juridisch en medisch advies, waar ze zich kunnen scholen etc. We steunen noodopvang in de regio. Maar we proberen ook aan de oorzaken te werken.

Via onze Lutherse Wereld Federatie steunen we zo kerken in Nigeria en Ethiopië om met voorlichting en ontwikkelingprogramma’s potentiële economische migranten een alternatief te bieden in eigen land. Ook ondersteunen we de kerken daar bij het omzien naar uit Europa terugkerende migranten.

Dit LWF-project heet ‘Symbols of Hope’. Op 3 juni collecteren we hiervoor in luthers Amsterdam. Uw gift is natuurlijk ook welkom op banknummer NL80-INGB-0004-6200-48 t.n.v. Diaconie Lutherse Gemeente Amsterdam, o.v.v. Symbols of Hope.

Lees verder.