Diaconie steunt Qleur

Professionals in de jeugdzorg hebben een belangrijke ondersteunende rol bij het weerbaar maken van LHBT-jongeren. Spirit - onze vaste partner in jeugdzorg - wil met het project Qleur werken aan zelfmoordpreventie bij deze doelgroep. Hiermee sluit Qleur aan bij het huidige regeerakkoord waarin zelfmoordpreventie bij LHBT-jongeren als belangrijk punt is opgenomen.

Panelgesprek tijdens de kick-off van Spirit Verschilt.

Het zelfmoordcijfer onder LHBT-jongeren ligt 4,5 keer zo hoog als onder niet-LHBT jongeren.
Tot nu toe is er nog geen jeugdhulporganisatie die zich hard maakt voor deze doelgroep, terwijl uit onderzoek (SCP-onderzoek ‘Jongeren en seksuele oriëntatie’, Movisie, 2015) blijkt dat professionals in de jeugdzorg een belangrijke ondersteunende rol hebben bij het weerbaar maken van LHBT-jongeren. De jeugdsector herkent LHBT-jongeren nu onvoldoende en daardoor krijgen LHBT-jongeren niet de hulp die ze nodig hebben.

In 2017 startte Spirit met Qleur. In 2018 en verder moet het project verder worden gedragen.

Spirit ontvangt in mei 2018 de Roze loper, het certificaat voor zorg- en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan diversiteit op het gebied van seksuele oriëntatie en gender identiteit bij cliënten en professionals.

De Diaconie steunt het project Qleur met € 12.500.