Broodbankactie

In Haarlem is de jaarlijkse Broodbankactie van onze Lutherse Diaconie, de Protestantse Diaconie en Stem in de Stad weer begonnen. Elke Adventsperiode worden vanuit de prachtige broodbank in de Grote of st. Bavokerk broden verkocht voor een diaconaal doel.

De broodbankactie staat ieder jaar in het teken van één van de Werken van Barmhartigheid. Dit jaar is het thema ‘de doden begraven’. De opbrengst van de verkoop gaat enerzijds naar Eenzame Uitvaart Haarlem, dat zorgt voor een waardige begrafenis van mensen in Haarlem zonder nabestaanden of zonder geld voor hun uitvaart en anderzijds naar de Stichting Achter de Regenboog, die kinderen helpt bij rouwverwerking.

In de kerk wordt uitleg gegeven over het werk van Eenzame Uitvaart Haarlem en Stichting Achter de Regenboog. In de kooromgang is een tentoonstelling rond het thema ‘de doden begraven’. Over dit onderwerp houdt dr. Wim Cappers een lezing op vrijdag 7 december om 20:00 uur in de Nieuwe Kerk, onder de titel ‘Biedermeier Verdriet. Sterven, begraven en rouwen in de eeuw van Nicolaas Beets’.

Lees verder over alle activiteiten in Haarlem.

U bent van harte welkom in de Bavo op de eerste drie zaterdagen van de Advent, 1 december, 8 december en 15 december, van 13.00 - 17.00 uur.