Jubileum Lutherse Gemeente Amsterdam:
Wandelingen langs lutherse lokaties

Deze zomer worden er ter gelegenheid van het 425 jarig-bestaan van de Lutherse Gemeente Amsterdam drie bijzondere wandelingen langs lutherse lokaties georganiseerd. Alle wandelingen hebben (ook) een diaconale insteek.

Voor de wandelingen graag van tevoren aanmelden bij het Lutherse Diaconaal Centrum "In de Zwaan", Henny Brouwer, info@diaconie.com of tel. 020-4044708.

De wandelingen zijn in principe gratis; aan het eind wordt een (vrijwillige) gift gevraagd voor het diaconale jubileumproject ‘Bouwen aan toekomst’ – gereedschapskisten voor vakopleiding Palestijnse jongeren in Oost-Jeruzalem en Ramallah.

Op zaterdag 10 augustus van 12.30 - 15.00 uur kunt u meewandelen met de heer Wim Bos (lid en archivaris lutherse gemeente) door ‘Luthers Amsterdam Centrum’. Rode draad is het verhaal van het Amsterdamse weeskind Frans Seijs. Vertrek vanaf de Ronde Lutherse Kerk (Hoek Kattegat / Jeroenesteeg), eindpunt Oude Lutherse Kerk aan het Spui.

Wandeling "Tussen nooddruft en overvloed". De wandeling, waarin de weesjongen Frans Seijs een belangrijke rol speelt, gaan van de Ronde Lutherse Kerk, via de Jordaan, naar de Oude Lutherse Kerk op het Spui. We ervaren de relatie tussen arm en rijk. De wandelingen worden besloten met bezichtiging van de Oude Lutherse Kerk.

Van harte welkom!

Op zaterdag 8 juni vond een eerste, geslaagde wandeling plaats door ‘Luthers Amsterdam Oud-West’, o.l.v. de heer drs. Arno Fafié (Luthers kerkhistoricus, docent, publicist en eindredacteur Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis), van de Ronde Lutherse Kerk naar de Lutherhof aan het Staringplein.

Toen er rond het jaar 1900 een nieuwe “uitleg” kwam van de stad Amsterdam, vervolgens in hoog tempo Amsterdam Oud-West uit de grond werd gestampt en daarmee de binnenstad ontvolkte en seculariseerde, besloten de beide Lutherse kerkgenootschappen die er tot 1952 waren met de mensen mee te gaan. Zo ontstonden diverse Lutherse wijkgebouwen, kapellen en diaconiehuizen in Amsterdam-West. De wandeling start bij de Ronde Lutherse kerk aan het Singel, en gaat daarna langs het Weeshuis van de Hersteld Evangelisch-Luthersen, de wijkgebouwen van de Evangelisch-Luthersen in de Van Boetzelaerstraat en op de Bilderdijkkade, de voormalige “Elim-kapel” en de hofjes “Anna Maria Stichting” en “De Lutherhof”. Voorts gaat de wandeling langs het standbeeld van de uitgetreden Lutherse predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis(1846-1919) aan het Nassauplein en het vroegere woonhuis van de Wijkverpleegsters van de Lutherse Diaconessen Inrichting.
Omstreeks 17.30 uur wordt afgesloten op het Staringplein 9 waar “De Lutherhof” staat, dat al ruim honderd jaar beschermde woonruimte biedt.

Op zaterdag 13 juli vond de tweede wandeling plaats, o.l.v. de heer Wim Bos, door Luthers Amsterdam Centrum. Deze wandeling wordt op 10 augustus herhaald.

Lees verder voor het verdere programma van het Jubileumjaar.