Met Noach vooruit na Kopenhagen

De klimaattop in december in Kopenhagen wordt alom beschouwd als ‘mislukt’. Misschien is op dat beeld wel wat af te dingen als we het op de wat langere termijn beschouwen.
Alle grote spelers zaten in ieder geval om de tafel. Amerika zet in op grootschalig gebruik van zonne-energie. China maakt stappen om zijn economie te vergroenen. Europa handhaaft zijn doelstellingen. Afrikaanse landen lieten hun zelfbewustheid zien. Binnen en buiten de vergadercentra werd gepleit voor klimaatgerechtigheid. De afspraak dat de temperatuur in ieder geval niet verder mag stijgen dan 2 graden. En het is meer dan ooit duidelijk geworden dat, ofschoon wereldleiders onvoldoende noodzakelijke en vergaande stappen maakten, er mondiaal een groot maatschappelijk draagvlak is voor fundamentele keuzen richting duurzaamheid.

Inzet vanuit luthers Amsterdam

Samen met andere kerken en organisaties deed ook luthers Amsterdam een duit in het zakje. In de kerkdiensten werd er aandacht gegeven aan Kopenhagen, in o.a. de Augustana en de Maarten Luther Kerk werd op 13 december 350 keer de klok geluid en ruim 80 gemeenteleden ondertekenden de klimaatbelofte. De handtekeningen –in het kader van Countdown to CO2penhagen- werden samen met 29.920 andere op 7 december meegegeven aan minister Cramer toen zij met de trein voor de top afreisde naar Denemarken. Dezelfde actie werd ook georganiseerd door kerken en organisaties in 10 andere Westeuropese landen.

Kracht vanuit onze tradities

In januari 2010 brachten de Raad van Kerken, het Contactorgaan Moslims en Overheid en enkele Joodse kerkgenootschappen een verklaring naar buiten over de top.  Citaat: ‘Wij beroepen ons vanuit onze tradities op Abraham als vader van alle gelovigen. Aan het verbond met Abraham gaat echter het verbond met Noach (Noah, Nuh) nog vooraf, een verbond niet alleen met de mens, maar met al wat leeft. Noach belichaamt voor ons de houding van gerechtigheid en verantwoordelijkheid voor heel de schepping, in het zicht van een dreigende ondergang. Zijn naam betekent 'troost'. Hij laat door zijn houding en gedrag zien hoe hoop die door de diepte is heen gegaan bijdraagt aan een vernieuwing van de schepping. Zo symboliseert hij onze hoop’.
Zie www.raadvankerken.nl.

Stenen in de vijver

Als we geen stenen in de vijver gooien ontstaat er geen rimpeling. Als we samen heel veel stenen in de vijver gooien ontstaan er golven. Laten we gerechtigheid en verantwoordelijkheid voor onze aarde op onze agenda houden: in onze levensstijl, in onze liturgie, in onze activiteiten en in ons geloof – met Noach - dat er hoop is.

Hanne Wilzing.