Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder.

Kwartiermakers
stellen zich voor

Voor de Augustanahof zijn vijf kwartiermakers benoemd: mensen die zich nu al verbonden hebben aan dit project, die er straks gaan wonen en die in de aanloop meedenken over de invulling van de Augustanahof. We vroegen hen zich voor te stellen.
Lees verder.

Broodbankactie 2016

De jaarlijkse Broodbankactie in Haarlem staat dit jaar in het teken van het Werk van Barmhartigheid ‘De vreemdeling opnemen’. De opbrengst van de verkoop van het brood is bestemd voor het Nieuwe Wereldhuis van Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad. Lees verder.

Vacature: Diaconaal medewerker

De Diaconie zoekt een medewerker die ongedwongen om kan gaan met verschillende soorten mensen en beschikt over een diaconale antenne en pioniersmentaliteit. Lees verder.

Opbrengst
Diaconale Adventsactie

Ook in 2016 hielden we een Diaconale Adventsactie. Dit jaar was het motto: 'We blijven hervormen'. Tot nog toe zamelden we € 7.000 in voor de inrichting van de Stiltekapel voor de Augustanahof. En uw giften zijn nog steeds welkom! Lees verder.

Mirjam stagiaire Mission House

De Diaconie steunt het Mission House in Amsterdam met een gift, en andersom wordt de Diaconie geholpen door bewoners van het Mission House, die stage lopen bij de Diaconie. Dit jaar doet Mirjam mee met het theaterproject Met eLKaar. Lees verder.

volg ons op twitter Nu op twitter

Eerste paal Augustanahof

De Diaconie verbouwt de Augustanakerk tot Augustanahof. Op dinsdag 20 september sloegen diaken en voorzitter Bouwteam Gert-Jan de Mooij en toekomstig bewoonster Annemieke, na lezing uit Lucas 6 over het fundament, de eerste paal. In totaal worden er 18 palen geheid. Deze zijn nodig om de 16 te bouwen woningen voor ouderen & jongeren te kunnen realiseren. Lees verder.