Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder.

Inzameling voor het Gasthuis

Ernest (links) was enkele jaren geleden te gast in ons Gasthuis ‘In de Roos’. Later werd hij ‘vriend’ van het Gasthuis. Onlangs zamelde Ernest geld in voor ons Gasthuis. Zo kon hij het mooie bedrag van € 200 overhandigen. Dit geld bestemmen we in overleg met Ernest graag voor een extra fiets en voor de voedselpot.
Ernest hartelijk dank!

"Dynamisch topproject
in hartje Amsterdam"

In de Nieuwe Kerkstraat staat gebouw De Wittenberg, jarenlang in gebruik als verpleeg- en verzorgingshuis door AMSTA. Nu dit gebouw door veranderde eisen niet meer gebruikt kan worden voor de verzorging van ouderen verbouwt de Diaconie de Wittenberg tot appartementen. Ook zal in dit pand het nieuwe Luthermuseum worden gehuisvest. Het Erfgoedmagazine wijdde een artikel aan het project. Lees verder.

Luthers Amsterdam te voet

In het kader van het Lutherjaar 2017 wordt de Lutherwandeling door Amsterdam Oud-West opnieuw aangeboden. U kunt meewandelen met Luthers kerkhistoricus Arno Fafié op zaterdag 1 april en dinsdag 4 april 2017. Lees verder.

Kwartiermakers
stellen zich voor

Voor de Augustanahof zijn vier kwartiermakers benoemd: mensen die zich nu al verbonden hebben aan dit project, die er straks gaan wonen en die in de aanloop meedenken over de invulling van de Augustanahof. We vroegen hen zich voor te stellen. Lees verder.

volg ons op twitter Nu op twitter

Eerste paal Augustanahof

De Diaconie verbouwt de Augustanakerk tot Augustanahof. Op dinsdag 20 september sloegen diaken en voorzitter Bouwteam Gert-Jan de Mooij en toekomstig bewoonster Annemieke, na lezing uit Lucas 6 over het fundament, de eerste paal. In totaal worden er 18 palen geheid. Deze zijn nodig om de 16 te bouwen woningen voor ouderen & jongeren te kunnen realiseren. Lees verder.