Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder.

Henk Helmantel in
tiende Groninger Dienst

Op zondag 30 oktober 2016 wordt voor de tiende keer een Groninger kerkdienst in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam gehouden. Het thema van deze dienst is ‘Ie binnen roupen’ (u bent geroepen’). In deze jubileumdienst gaat ds. Harry Donga voor. Lees verder

Transgenders welkom in Lutherse Gemeente

De EO maakt een tv-programma over transgenders die hun weg zoeken in de samenleving: Love me gender. In de uitzending van 20 september jl. maakt BeyonG kennis met onze gemeente in de Oude Lutherse Kerk, en gaat mee met de busreis van de Maarten Luther Kerk. Lees verder.

We gaan voor
een bevrijdende kerk!

Onze kerken in Amsterdam hebben een lange traditie in het opkomen voor de positie van homo's/lhbt-ers. Homo's zijn bij ons van harte welkom en doen actief mee in de kerkdiensten, ook als predikant, ouderling, diaken etc. Maar we zien met verdriet dat dit helaas niet overal in onze stad vanzelfsprekend is.
Lees verder.

Eerste paal AugustanahofAugustanahof

De Diaconie verbouwt de Augustanakerk tot Augustanahof. Op dinsdag 20 september sloegen diaken en voorzitter Bouwteam Gert-Jan de Mooij en toekomstig bewoonster Annemieke, na lezing uit Lucas 6 over het fundament, de eerste paal. In totaal worden er 18 palen geheid. Deze zijn nodig om de 16 te bouwen woningen voor ouderen & jongeren te kunnen realiseren. Lees verder.

volg ons op twitter Nu op twitter

Bob Hulst ontvangt
Barmhartige Samaritaan


Dhr Bob Hulst ontving onlangs in Warschau ‘De Barmhartige Samaritaan’, een bijzondere oecumenische onderscheiding in Polen. Bob is oud-medewerker van de Diaconie en nog steeds voluit actief in het diaconale werk. Lees verder.